Informacja

Szanowni Nauczyciele,Absolwenci Przyjaciele.

Pragniemy poinformować ,że Stowarzyszenie Absolwentów  Nauczycieli i Przyjaciół Szkół Rolniczych”Pałacowe Wzgórze”w Bałtowie po wydaniu pierwszej edycji monografii  Absolwentów Bałtowa przymierza się do drugiego wydania o znacznie poszerzonej zawartości zdjęć, opisów jak też wspomnień przy Państwa udziale. Pozostały zdjęcia które nie były ujęte  w poprzednim  wydaniu oraz inne składniki wspomnień które będą ujęte w następnym opracowaniu. Pragniemy zaapelować do Państwa o zbieranie eksponatów\tarcze szkolne,legitymacje członkowskie, zdjęcia i inne. Wcześniejsze przygotowanie prac nad nowym wydaniem monografii pozwoli nam na dokładniejsze i bardziej rzeczowe opracowanie. Wspomnienia nie muszą odnosić się wyłącznie do okresu szkolnego,można opisać okresy z życia rodzinnego,zawodowego z zaznaczeniem jaki wpływ miała edukacja w bałtowskiej szkole. Szkołę ukończyło kilka tysięcy osób, ileż było w tym czasie szczęśliwych przeżyć, dramatów,rozterek miłosnych. Corocznie nasze przygotowanie zawodowe zwiększało swoją wartość. Każdy z nas niech te najbardziej gorące zdarzenia przeniesie do monografii. Wielu z nas określiło to miejsce jako małą ojczyznę.  Prośbę kierujemy do grona pedagogicznego, przecież Wy przez cały okres naszej edukacji kształtowaliście, oprócz nauki, nasze charaktery, przygotowywaliście nas jak się zachować w sytuacjach  krytycznych, uczyliście patriotyzmu,wiary,obowiązkowości.   Zawód pedagoga każdego stopnia jest kwiatem zawodów, za to chylimy przed Wami czoła dziękujemy jak również  przepraszamy za gorzkie chwile.  Każdy pedagog znał dobrze swego podopiecznego i możemy razem stworzyć piękne dzieło  naszego domu.

kontrola poczty

proszę na stronę administratora poczty wpisać jaką kolwiek informację -chcę sprawdzić czy działa poczta  w obie strony.

informacja o stronie

Mamy kłopoty ze stroną meilową poczty,napisane przez Was wiadomości nie wchodzą na stronę stowarzyszenia,prosimy o kontakty telefoniczne które znajdziecie na absolwenci baltowa  w pozycji kontakty.Pracujemy nad uruchomieniem ale to wymaga czasu.

Izba pamieci

Szanowni Państwo ,Zarząd Stowarzyszenia zamierza otworzyć izbę pamięci,żeby powstała taka izba potrzebne są eksponaty.Zwracamy się do Państwa o darowanie eksponatów tj: książki z których korzystaliśmy podczas nauki,zeszyty,tarcze szkolne,legitymacje,zielniki z botaniki,oraz wiele innych które brały udział w życiu szkoły.

                                                                                                                  Zarząd Stowarzyszenia,