Zebranie sprawozdawcze

W dniu 23.02.09 odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia „Pałacowe Wzgórze” w Bałtowie.

Temat posiedzenia;

1.Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

2.Przyjęcie i zatwierdzenie planu na 2019 r.

3.Plan działania Zarządu na lata 2019-2020.

4.Przyjęcie realizacji zadań na pierwszy kwartał 2019 r.

5.Sprawy organizacyjne wolne wnioski.

Z powyższych punktów wynika ,że na posiedzeniu były omawiane dość znaczące tematy,dotyczące całokształtu pracy.

Omówiono działanie stowarzyszenia oraz zaangażowanie poszczególnych członków zarządu -wynik pozytywny.Po stronie dochodów  omówiono wpływy darczyńców oraz składek członkowskich.Należy nadmienić,ze po stronie opłat składek  członkowskich są ogromne zaległości,Po ostatnim naszym spotkaniu zjazdowym ,zapomnieliśmy ,że Zarząd pracuje w oparciu o dochody składkowe.Mamy comiesięczne wydatki opłaty  internetowe,abonament telefoniczny ,artykuły piśmienne itd.Wielu członków Zarząd wspomaga finansowo zakupy z własnych środków,Są trudności ale wynik finansowy jest dodatni.Posiadamy jeszcze pewną iośc książek,Monografii Szkoły ktore czekają na chętnych naszych absolwentów,telefony koordynatorów odpowiedzialnych za sprzedaż  znajdują się na fb.www,absolwencibaltowa, Plan działania na przyszłe lata 2019-2020  będzie się opierał na organizowaniu izby pamięci,drugie wydanie monografii,zorganizowanie Uniwersytetu  Ludowego o szerokim programie nauczania,pozyskiwaniem członków .Jest to poniekąd Wasz obowiązek być członkiem stowarzyszenia ponieważ ta szkoła miała znaczny wpływ na całokształt Waszego ZYCIA,Prowadzimy rozmowy z władzami  oswiatowymi w celu odzyskania niektórych dokumentów oraz Sztandaru szkoły.Rozdzielono zadania imienne dla poszczególnych członków na najbliższe miesiące.Zapraszamy do korespodencji i udzielanie nam podpowiedzi w celu sprawniejszego działania.

                                                                                   Zarząd Stowarzyszenia.

Zebranie sprawozdawcze

W dniu 23.02.09 odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia „Pałacowe Wzgórze” w Bałtowie.

Temat posiedzenia;

1.Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

2.Przyjęcie i zatwierdzenie planu na 2019 r.

3.Plan działania Zarządu na lata 2019-2020.

4.Przyjęcie realizacji zadań na pierwszy kwartał 2019 r.

5.Sprawy organizacyjne wolne wnioski.

Z powyższych punktów wynika ,że na posiedzeniu były omawiane dość znaczące tematy,dotyczące całokształtu pracy.

Omówiono działanie stowarzyszenia oraz zaangażowanie poszczególnych członków zarządu -wynik pozytywny.Po stronie dochodów  omówiono wpływy darczyńców oraz składek członkowskich.Należy nadmienić,ze po stronie opłat składek  członkowskich są ogromne zaległości,Po ostatnim naszym spotkaniu zjazdowym ,zapomnieliśmy ,że Zarząd pracuje w oparciu o dochody składkowe.Mamy comiesięczne wydatki opłaty  internetowe,abonament telefoniczny ,artykuły piśmienne itd.Wielu członków Zarząd wspomaga finansowo zakupy z własnych środków,Są trudności ale wynik finansowy jest dodatni.Posiadamy jeszcze pewną iośc książek,Monografii Szkoły ktore czekają na chętnych naszych absolwentów,telefony koordynatorów odpowiedzialnych za sprzedaż  znajdują się na fb.www,absolwencibaltowa, Plan działania na przyszłe lata 2019-2020  będzie się opierał na organizowaniu izby pamięci,drugie wydanie monografii,zorganizowanie Uniwersytetu  Ludowego o szerokim programie nauczania,pozyskiwaniem członków .Jest to poniekąd Wasz obowiązek być członkiem stowarzyszenia ponieważ ta szkoła miała znaczny wpływ na całokształt Waszego ZYCIA,Prowadzimy rozmowy z władzami  oswiatowymi w celu odzyskania niektórych dokumentów oraz Sztandaru szkoły.Rozdzielono zadania imienne dla poszczególnych członków na najbliższe miesiące.Zapraszamy do korespodencji i udzielanie nam podpowiedzi w celu sprawniejszego działania.

                                                                                   Zarząd Stowarzyszenia.

Informacja

Szanowni Nauczyciele,Absolwenci Przyjaciele.

Pragniemy poinformować ,że Stowarzyszenie Absolwentów  Nauczycieli i Przyjaciół Szkół Rolniczych”Pałacowe Wzgórze”w Bałtowie po wydaniu pierwszej edycji monografii  Absolwentów Bałtowa przymierza się do drugiego wydania o znacznie poszerzonej zawartości zdjęć, opisów jak też wspomnień przy Państwa udziale. Pozostały zdjęcia które nie były ujęte  w poprzednim  wydaniu oraz inne składniki wspomnień które będą ujęte w następnym opracowaniu. Pragniemy zaapelować do Państwa o zbieranie eksponatów\tarcze szkolne,legitymacje członkowskie, zdjęcia i inne. Wcześniejsze przygotowanie prac nad nowym wydaniem monografii pozwoli nam na dokładniejsze i bardziej rzeczowe opracowanie. Wspomnienia nie muszą odnosić się wyłącznie do okresu szkolnego,można opisać okresy z życia rodzinnego,zawodowego z zaznaczeniem jaki wpływ miała edukacja w bałtowskiej szkole. Szkołę ukończyło kilka tysięcy osób, ileż było w tym czasie szczęśliwych przeżyć, dramatów,rozterek miłosnych. Corocznie nasze przygotowanie zawodowe zwiększało swoją wartość. Każdy z nas niech te najbardziej gorące zdarzenia przeniesie do monografii. Wielu z nas określiło to miejsce jako małą ojczyznę.  Prośbę kierujemy do grona pedagogicznego, przecież Wy przez cały okres naszej edukacji kształtowaliście, oprócz nauki, nasze charaktery, przygotowywaliście nas jak się zachować w sytuacjach  krytycznych, uczyliście patriotyzmu,wiary,obowiązkowości.   Zawód pedagoga każdego stopnia jest kwiatem zawodów, za to chylimy przed Wami czoła dziękujemy jak również  przepraszamy za gorzkie chwile.  Każdy pedagog znał dobrze swego podopiecznego i możemy razem stworzyć piękne dzieło  naszego domu.

kontrola poczty

proszę na stronę administratora poczty wpisać jaką kolwiek informację -chcę sprawdzić czy działa poczta  w obie strony.

informacja o stronie

Mamy kłopoty ze stroną meilową poczty,napisane przez Was wiadomości nie wchodzą na stronę stowarzyszenia,prosimy o kontakty telefoniczne które znajdziecie na absolwenci baltowa  w pozycji kontakty.Pracujemy nad uruchomieniem ale to wymaga czasu.

Izba pamieci

Szanowni Państwo ,Zarząd Stowarzyszenia zamierza otworzyć izbę pamięci,żeby powstała taka izba potrzebne są eksponaty.Zwracamy się do Państwa o darowanie eksponatów tj: książki z których korzystaliśmy podczas nauki,zeszyty,tarcze szkolne,legitymacje,zielniki z botaniki,oraz wiele innych które brały udział w życiu szkoły.

                                                                                                                  Zarząd Stowarzyszenia,