Kronika

Szanowni Nauczyciele, Absolwenci i Przyjaciele!

Tutaj powstaje prowadzona z Waszą pomocą elektroniczna „Księga Pamiątkowa” poświęcona:

  • życiu i działalności absolwentów i nauczycieli, którzy swoją działalnością w różnych częściach kraju wnieśli do swoich środowisk wiedzę, kulturę i umiejętności które zdobyli w Bałtowie.

  • aktualnym wydarzeniom z działalności stowarzyszenia, które być może tworzy dalszy ciąg historii szkoły rolniczej w Bałtowie i samego Bałtowa.

  • ludziom, którzy w różny sposób wspierają merytorycznie i finansowo działania Stowarzyszenia.

Piszcie ! pozostawcie swój ślad. Materiały, które dostaniemy zamierzamy również wykorzystać w II wydaniu Monografii szkoły (naturalnie za waszą zgodą).

Wszelkie materiały prosimy przesyłać na adresy jak w zakładce „O NAS”

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Zarząd Stowarzyszenia

Jeżeli otrzymamy od Pani/Pana wiadomość czy dane, oznacza to, że mamy zgodę aby przetwarzać te dane tylko w zakresie i celu w jaki zostały nam przekazane. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkół Rolniczych w Bałtowie „Pałacowe wzgórze”, Bałtów 81, 27-423 Bałtów, o numerze NIP: 6612371469 i REGON: 360865280. Dane przetwarzane są w sposób zgodny z prawem i poszanowaniem wszelkich uprawnień przyznanych osobom, których dane dotyczą, przez obowiązujące przepisy. Nie przekazujemy danych podmiotom zewnętrznym, nie sprzedajemy baz danych, nie robimy z danymi nic czego Państwo sobie nie życzą i zastrzegą. Informację na ten temat można zawsze uzyskać u Sekretarza Zarządu przez kontakt mailowy na adres: aureliazapolska@interia.eu

 

Are you currently in need of essay writing solutions to https://payforessay.net/ receive your essay written for a school, university or other business? Do you have paper writer a deadline for the essay? Do you know how to employ the best essay writer in your area? All of these are paper writer important things that a lot of people have to address, and nobody wants to have to wait their deadline for any reason. There are essay help so many companies out there which you have to be cautious when picking one essay help that will do a good job and provide you with the service which you need. Here are some Things Which You need to keep in mind when looking for essay writers who can meet your deadline, article samples and essay writing services:

I will give you some suggestions for how to help with my article. I am aware that the last thing that you want to be doing is sitting in your desk, trying to compose an essay. That is why there are several people out there that struggle with this everyday. If you’re one of these people that fight with it, I https://greenlivingguy.com/2021/02/7-items-that-you-think-are-recyclable-but-arent/ will show you some methods to get you started on the ideal path for getting your documents written. It may be frustrating, but with a number of these tips, you will have the ability to receive the https://daisylinden.com/healthy-habits/ help that you want so that you can write that article you deserve. Be sure that you follow these hints, and I promise you that your essay https://www.ccr-mag.com/tips-to-cut-commercial-construction-service-costs/ will be more inclined to turn out great than if you didn’t.

10-07-2015
Spośród wielu pięknych miejscowości leżących u stóp Gór Świętokrzyskich na Przedgórzu Iłżeckim, zalesionym resztkami puszczy o tejże historycznej nazwie, napotykamy Bałtów i przyległe wioski tworzące odrębną jednostkę administracyjną. Region ten wyróżnia się pagórkowatą konfiguracją terenu z licznymi urokliwymi wąwozami i różnorodną szatą roślinną z pojedynczymi, wiekowymi okazami starego drzewostanu modrzewia i dębów. czytaj więcej »

15-07-2015
Tak jest wiele opracowań,kronik,opisów o bałtowskim wzgórzu ,począwszy od czasów między rodzinnych przekazań wzgórza poprzez tworzenie różnego rodzaju systemów edukacji młodzieży . W wielu opracowaniach pośród autorów są też opracowania absolwentów  w postaci wspomnień,są to opisy dotyczące  najnowszej ery istnienia bałtowskiego wzgórza .Autorzy tych wspomnień bardzo pochlebnie  wspominają  czasy bałtowskiej edukacji.Wspominają grupowo i indywidualnie  osoby grona  pedagogicznego.Opisują opowiadając  jak bardzo korzystnie nauka w bałtowskiej kuzni wpłynęła na ich dalsze życie osobiste ,zawodowe i rodzinne.  Absolwenci wspominali swoje szkolne czasy z wielkim sentymentem a nawet żalem. Kol. J. Basak nazwał to miejsce swoją małą ojczyzną, stwierdził również, że gdyby mury szkoły i drzewa w otaczającym ich parku mogły przemówić byłaby to najpiękniejsza historia tego miejsca. Kol .M. Górniak w swoich wspomnieniach przedstawił jak przebiegał dzień każdego ucznia od godz. 6:15 do 22 cisza nocna. Stwierdził, że w tej szkole pracowali wybitni nauczyciele, a edukacja stała na wysokim poziomie, dawała podwaliny do dalszej pracy i kształtowała charaktery. Wiesław Pawlak  docenił  również ciężką pracę opiekunów internatu na czele których stał kierownik H .Poręba. To oni musieli utrzymać w ryzach 200 osobową rozbrykaną grupę . Należało zorganizować różne zajęcia, dbałość o klomb, sprzątanie parku. Prof. Poręba prowadził różne kółka zainteresowań, ciemnia fotograficzna, organizował obozy wędrowne, spółdzielnia uczniowska. Jednym słowem sprawował nad nami opiekę całodobową. Trzeba było włożyć, wiele wysiłku aby stworzyć z nas jednolitą grupę. Przybyliśmy do Bałtowa z różnych stron Polski, z różnych środowisk, kultur regionalnych a nawet religii, o różnym statusie społecznym. Prof. Poręba nas ujednolicał, nikogo nie wywyższał ani nie pomniejszał, zawsze sprawiedliwy, uczciwy, wyrozumiały, tolerancyjny. Cała rada pedagogiczna, wszyscy razem i każdy oddzielnie byli to wspaniali ludzie godni naśladowania. Do dziś korzystamy z ich przekazanej mądrości. Omówiono wydanie monografii szkoły. Zarząd Stowarzyszenia zwraca się do wszystkich absolwentów o dołożenie starań aby stowarzyszenie to rozrosło się w dużą bałtowską rodzinę. Poniekąd jest to obowiązek każdego absolwenta.Mamy rózne formy kontaktów między sobą jak również z zarządem.Odbyło się kilka spotkań właścicielki  zamku " Pałacowego Wzgórz" ' z absolwentami i Zarządem Stowarzyszenia. Zapraszamy. Zarząd Stowarzyszenia.