Zarząd

Skład Zarządu Stowarzyszenia kadencja na lata 2022 -2026

     1. Zapolska Aurelia – Prezes

     2. Pastuszka Lidia – V-ce Prezes

     3. Harażny Kazimierz – V-ce Prezes

     4. Stępień Maria – Sekretarz

     5. Chodała Jarosław – Skarbnik

     6. Basak Jarosław – Członek Zarządu

     7. Górniak Michał – Członek Zarządu

     8. Kawałek Tadeusz – Członek Zarządu

     9. Pawlak Wiesław – Członek Zarządu

     10. Turek Jan – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

     1. Lichocki Andrzej – Przewodniczący Komisji

     2. Bańcerowski Jan – członek

     3. Gałczyński Adam – członek

     4. Gałka Władysław – członek

     5. Łyczak Zbigniew – członek

Dane do kontaktu

  1. Zapolska Aurelia 504 119 044 zapolskaaurelia@gmail.com

  2. Pastuszka Lidia 501 313 642 lidiapastuszka@wp.pl

  3. Harazny Kazimierz 604 641 084 kazik.harazny@wp.pl