Historia Szkół Rolniczych w Bałtowie

W dniu 6 września 1945 roku ,pałac,gospodarstwo, park o powierzchni 10 ha,ogród i sad o łącznej powierzchni 15 ha,oraz 30 ha ziemi  ornej przejął skarb państwa.

Professionalism – to-be authors might find it professional essay writing services difficult to write a research paper.

 • 1946-47 -Żeńska Szkoła  Gospodarstwa Wiejskiego.Dwuletnia szkoła funkcjonowała dwa lata 1948 roku nauczycielem,kierownikiem i  instruktorem była Pani Rutkowska,
 • 1948 roku dwuletnia Średnia Szkoła Rolnicza – kierownikiem jest Pan Szumiejko,
 • od 1951 – Szkoła Praktyków Specjalistów – 11 miesięczna szkoła dyrektorem Pan Dembowski od pierwszego sierpnia 1951 roku przeniesiona  do Chwałowic,
 • 1951 powstaje od 01-09-1951 r. powstaje czteroletnie Liceum Rolnicze dyrektorem zostaje Józef Kmita,
 • 1953 roku szkła zmienia nazwę Techniku Rolnicze z dyrektorem Józefem Kmitą,
 • 1957/58 -zmiana z czteroletniego na pięcioletnie   dyrektorem zostaje Mieczysław  Grzyb  a od 1959  do 1973 roku Edward Brożek,
 • 1972 zapada decyzja o budowie internatu,
 • 1974- utworzono Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą i Zasadniczą Szkołę  Rolniczą dyrektorem zostaje Jan Kryniewicz,
 • 19 75 – oddano do użytku internat oraz dwa bloki domu nauczyciela,
 • 1975/76 utworzono  3-letnie Technikum Rolnicze,
 • 1976/77 utworzono  3-letnie Technikum Ogrodnicze,
 • 1976/1977 zbudowano sale gimnastyczną
 • 01-01-1977 zostaje utworzony Zespół Szkół Rolniczych, z Zasadniczymi Szkołami Rolniczymi w Rzepinie, Mominie,Waśniowie, Świętomarzy, Łagowie,
 • 1977/78 w ramach Zespołu zostaje utworzone   dwuletnie Policealne Studium Ogrodnicze,
 • 1985 -zostaje utworzone 5-letnie Technikum Ogrodnicze dyrektorem zespołu od 1980  roku jest Zdzisław Czarnecki,
 • 1999 roku park i pałac zostaje przekazany pod zarząd powiatu ostrowieckiego,
 • 1999  roku uruchomiono Liceum Zawodowe, oraz  5-letnie Liceum Agrobiznesu,
 • od 01-09-1999 r.uruchomiono  filię ZSR w Kobylanach,
 • 2000/2001 brak naboru,
 • w 2002 roku w miejsce Zespołu  Szkół Rolniczych zostaje utworzony Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych o kierunkach-Technik Rolnik,Ogrodnik, Technik Leśnik,Technik Architektury Krajobrazu, Technik Obsługi Turystycznej,
 • od 2006 roku Dyrektorem Zespołu Szkól Rolniczych jest Jarosław Chodała
 • w roku 2013 szkoła kończy swą  67 -letnią działalność.