Zmarł ks.Andrzej Wierzbicki.

2022-01-23 Komunikaty
Z wielkim żalem zawiadamiam,że ==zmarł==syn naszego prof==Ks.Andrzej Wierzbicki w miejscowości Bogoria.Odnośnie obrzędu pogrzebowego nie mam żadnej informacji.

Po spotkaniu

2021-06-06 Aktualności
Zal było odjeżdżać .Spotkanie  odbyło się w cudownej atmosferze  i niebiańskim nastroju.Stanowiliśmy jedną mocno z cementowaną rodzinę.Odmłodziliśmy swoje wspomnienia o całe nasze przeżyte lata od tamtych dni.Wraz z nami uczestniczyło w spotkaniu część grona pedagogicznego .Zaktualizowano adresy,telefony .Wiele osób umówiło się na spotkania za rok. Należy nadmienić ,że edukacja  w tej szkole nie poszła na marne, nauczono nas poszanowania wzajemnego,bycia w społeczeństwie, opanowaliśmy ogrom wiedzy którą przenosimy na potrzeby bycia społecznego i gospodarczego.Jak w każdej społeczności zawsze trafi się ziarno sporyszu który przyprószy piękno całości .Wśród naszych absolwentów tacy są ,którzy życzą najgorszego naszej działalności i mocno się o tym wyrażają -= żal takich osobników.Z wielkim bólem  wszyscy się rozjeżdżaliśmy.W podziękowaniu za uczestnictwo w spotkaniu =Zyczymy  wszystkim  Pogody Ducha i samych słonecznych dni                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia.

Spotkanie

2021-06-03 Aktualności
W dniu 5.06.2021  odbędzie się spotkanie po latach,chętni absolwenci zjadą do uroczego zakątka w który sie edukowali i wzrastali,nabywali wiedzy o życiu,miłości i wielu innych sprawach.Będzie to dzień szczególny. Powrócimy do naszych dni , miejsc z przed lat ,Pamiętamy miejsca pierwszego pocałunku ,spacerów w ukryciu, psikusów ,Każde drzewo coś oznacza,każdy kąt w budynku.Początek spotkania o godz 14-16.oo  w budynku dawnej szkoły.Dalsza część spotkania odbędzie się w lokalu "Pod Jarem" -rozpoczęcie spotkania o godz 17.oo.Z ogromnym  zadowolenie m Czekamy na uczestników,                                                    Zarząd  Stowarzyszenia.

Posiedzenie Zarządu

Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia ustalono ,że Zjazd absolwentów odbędzie się 05.06.2021 r. Ze względu na panującą pandemię ilość miejsc ograniczona,zgłoszenia należy kierować pod nr.tel 48504119044;48601979844,Spotkanie rozpocznie się o godz 14 00 zwiedzaniem Izby Pamięci ,rozmowy koleżeńskie do godz. 16 00. O godz. 17 spotkanie będzie w restauracji "Pod Jarem". W czasie spotkania Zarząd Stowarzyszenia przedstawi uczestnikom sprawozdanie z realizacji powierzenia grantu na realizację projektu "Ocalić od zapomnienia" realizowanego w ramach podziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"

Życzenia świąteczne

Składki na 2021 r.

2020-12-11 Aktualności
Szanowni Państwo wiele osób prosi o podanie konta i wysokość składki członkowskiej na 2021 r. k-to 15 8507 0004 2009 9000 7956 0001 B.S. Oddział Bałtów 27-423 Bałtów. wysokość składki wynosi 50.zł\rok dobrowolność  bez ograniczenia.                                                                      Zarząd Stowarzyszenia.

Organizacja Zjazdu

2020-07-28 Komunikaty
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów ''Pałacowe Wzgorze'' w Bałtowie pragnie poinformować wszystkich ktorzy byli zainteresowani zjazdem,że  ze wzgledu na panująca epidemię ,biorąc pod uwagę mocny powrót choroby odwołuje ---Zjazd-- ze względów bezpieczeństwa.Bardzo Przepraszamy.                                                                                 Zarząd Stowarzyszenia.

Wycieczka

2020-07-26 Aktualności
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkół Rolniczych ” Pałacowe Wzgórze” zgodnie z umową nr 2019/2/G/7 ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” dotyczący powierzenia grantu na realizację projektu pod tytułem „Ocalić od Zapomnienia” organizuje wyjazd studyjny do Uniwersytetu Ludowego Rzemiosł Artystycznych w Płock-Grzybów. Wyjazd odbędzie się 31.07-01.08 2020 (piątek i sobota). Koszty wyjazdu w tym przejazd z Bałtowa do Płock-Grzybów i powrót jeden nocleg i śniadanie, pokrywa organizator, pozostałe koszty pokrywają uczestnicy. Osoby zainteresowane spośród naszych absolwentów proszone są do zgłaszania i zapisywania się pod numerem telefonu 601 979 844 oraz 798 093 481. Zgłoszenia należy składać do dnia 26.07.2020. Liczy się kolejność zgłoszenia. Wyjazd z Bałtowa 26.06 0 godzinie 13. Adres wyjazdu Kolonia Bałtowska 66 z posesji Andrzeja Lichockiego, na jago posesji będzie można pozostawić własne samochody.    Zarząd Stowarzyszenia

Zjazd szkoły

2020-07-05 Komunikaty
Szanowni Państwo: Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Bałtowie pragnie Państwo poinformować,że w dniu 22.08,2020 r \sobota\organizuje ZJAZD ABSOLWENTÓW wszystkich specjalności.Zjazd odbędzie się w  restauracji  ; Pod  Jarem; Prosimy  o zgłaszanie się  tel pod nr.tel.48504119044 lub meil.na pocztę stowarzyszenia--- pawlakw@absolwencibaltowa.pl  --zjazd bezpłatny. Przybliżony Program Zjazdu; Rozpoczęcie planujemy mszą św o godz 15. Po mszy zdjęcia pamiątkowe -zwiedzanie izby pamięci . Godz  18 obiado-kolacja  ,sprawozdanie Zarządu z działalności za ostatnie dwa  Biesiada do godz porannych. Rezerwacja noclegów indywidualnie w recepcji hotelu lub agrobiznes Bałtów i okolice.                                                                   Zarząd Stowarzyszenia.                              

2020-06-18 uncategorized
The basics of online slot machines While there's no scientific basis behind online slot machines, there are some common guidelines. The odds of winning differ from one machine to the next, and different paylines offer different rewards. Independent agencies have evaluated the RNG employed in slot machines. The outcome of a slot game online is determined by chance, not by software. While players can try to cheat a machine by putting large amounts of money into the machine's paylines, this spider solitaire is rarely successful. Online slot machines are the most popular, with at least 20 paylines. The paylines may form an 'V-shaped' or a zigzag' shape. The number of ways to win can vary from game to game, and winning combinations could appear on any reel. There are many different games. Some games have more than 1,000 paylines. Some online slot games can have as many as 1,000 paylines. There are a few different kinds of slot machines, including classic machines, video slots, and progressive slots. The progressive payout structure is an excellent part of online slot machines. These symbols can boost your chances of winning jackpots. Some machines can have as much as 50,000 coins , while others have only a few hundred. The jackpots are greater than the average wins in any case. Bonus rounds can also be activated by a single scatter icon. These are the most rewarding and fun aspects of online slot machines. The reels in online slots are unique in their shape. They have three levels and numerous bonus features. They are a fun method of playing particularly if you prefer to be active. Additionally players can also choose replays, which can allow players to make more winnings. The random number generator used in slot machines ensures the fairness of the games. The Random Number Generator manages all aspects of the operation of a slot machine and ensures fairness. This mechanism allows you to add new games to the machine. There are many types of bonus rounds in online slot machines. The most well-known bonus rounds are those that have a high volatility. This is a method of ensuring that the winning combination doesn't exceed a certain amount. A slot machine with low volatility machine is more secure. Additionally the payouts are lower than bonus rounds. While this kind of slot online sudoku game is fun to play, there are certain risks. This is a crucial aspect that must be considered. A lot of online slot machines provide various bonus offers. Bonus rounds can be obtained from a variety of sources. Some online casinos even provide bonus rounds that come with an RTP that is higher. These games provide higher payouts in the short term. However the payout percentage won't matter long-term. If you're looking to play a top-quality game, think about playing online slot machines. Regular players are more likely to win. The RTP of online slot machines varies. The chances of winning are generally higher when the RTP is higher. But there are exceptions. In some cases, a higher RTP could result in higher payouts. For instance, if a machine has a high RTP, you'll find it easier to win. A high-quality video slot machine with a lower RTP is likely to be more profitable than a standard one. The return to player value of the slot machine is a statistical calculation that shows the amount it pays back over the course of time. This amount can be expressed in percentages. A 96% RTP online slot machine will pay $96.6 million per $100 bet. It is important to remember that free spins do not reduce the player's balance. You should always test a new game prior to investing any money. The pay table will assist you in deciding which game to play. The game pays out according to your luck. You can play with multiple accounts. You can select the one that you like best. You can choose between three and five reels. The most popular online casino offers five or six reels. A progressive jackpot allows you to win more than one spin. If you're lucky, you'll win an additional bonus.