DARCZYŃCY

 Basak Jarosław

 Czarnecki Zdzisław

GOMAR Sp.zoo S.K.A. Michał Górniak Prokurent

 Grudzień Waldemar

 Haraźny Kazimierz

 Lichocki Lichocki

Kosmala Włodzimierz

Małaczek Edmund

Orczykowski Tadeusz

Niebrzydowski Andrzej

Perczak Dorota i Ryszard

Czerwiński Kazimierz

Życiński Krystyna i Marian

Rogowski Stanisław

Tyjas  Marianna

Poręba Zofia Henryk

Poręba Małgorzata

Polesiak Jan i Teresa

Polesiak Anna

Kosmala Władysław

Maziarek Elżbieta i TADEUSZ

Wandowicz Krystyna

Turek Jan

w 2017 roku darczyńcami zostali:

Górniak Michał

Niebrzydowski Andrzej

Kosmala Włodzimierz

Lichocki Andrzej

Turek Jan

Życiński Marian

OFIARODAWCY 2018

  1. Jan Turek
  2. Andrzej Lichocki
  3. Adam Wiesław Malicki
  4. Henryk Soboń
  5. Danuta Niedzwiecka
  6. Pastuszka Lidia
  7. Zapolska Aurelia
  8. Bańczerowski Jan
  9. Traczyk -Kamińska Halina
  10. Siwiec Zofia i Zygmunt

Szczegółowa lista do pobrania

It’s very important to note that if you can find a lot of things to contemplate when you are within the process of selecting the proper professional letter writing assistance, one particular point to stay in your mind may be that the simple fact not all of expert correspondence writing services can provide you exactly whatever you want

Letter types and the optimal/optimally letter illustrations available today to help organizations reach to potential clients from around the whole world. With the current technology, all these correspondence are in a position to create a correspondence for almost any firm condition. Here Are a Few of the http://www.goldenpipes.net/what-is-an-seo-writing-service/ best and many popular letter illustrations that you Ought to https://steemit.com/essaywritingservices/@muskvellis/best-essay-writing-service-or-things-you-need-to-consider Look for http://www.doolinbandb.com/3-top-essay-writing-tips/ when you are in the process of Pick the Best letter