DARCZYŃCY

 Basak Jarosław

 Czarnecki Zdzisław

GOMAR Sp.zoo S.K.A. Michał Górniak Prokurent

 Grudzień Waldemar

 Haraźny Kazimierz

 Lichocki Lichocki

Kosmala Włodzimierz

Małaczek Edmund

Orczykowski Tadeusz

Niebrzydowski Andrzej

Perczak Dorota i Ryszard

Czerwiński Kazimierz

Życiński Krystyna i Marian

Rogowski Stanisław

Tyjas  Marianna

Poręba Zofia Henryk

Poręba Małgorzata

Polesiak Jan i Teresa

Polesiak Anna

Kosmala Władysław

Maziarek Elżbieta i TADEUSZ

Wandowicz Krystyna

Turek Jan

w 2017 roku darczyńcami zostali:

Górniak Michał

Niebrzydowski Andrzej

Kosmala Włodzimierz

Lichocki Andrzej

Turek Jan

Życiński Marian

OFIARODAWCY 2018

  1. Jan Turek
  2. Andrzej Lichocki
  3. Adam Wiesław Malicki
  4. Henryk Soboń
  5. Danuta Niedzwiecka
  6. Pastuszka Lidia
  7. Zapolska Aurelia
  8. Bańczerowski Jan
  9. Traczyk -Kamińska Halina
  10. Siwiec Zofia i Zygmunt

Szczegółowa lista do pobrania