Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu

Tak jest wiele opracowań,kronik,opisów o bałtowskim wzgórzu ,począwszy od czasów między rodzinnych przekazań wzgórza poprzez tworzenie różnego rodzaju systemów edukacji młodzieży . W wielu opracowaniach pośród autorów są też opracowania absolwentów  w postaci wspomnień,są to opisy dotyczące  najnowszej ery istnienia bałtowskiego wzgórza .Autorzy tych wspomnień bardzo pochlebnie  wspominają  czasy bałtowskiej edukacji.Wspominają grupowo i indywidualnie  osoby grona  pedagogicznego.Opisują opowiadając  jak bardzo korzystnie nauka w bałtowskiej kuzni wpłynęła na ich dalsze życie osobiste ,zawodowe i rodzinne.

 Absolwenci wspominali swoje szkolne czasy z wielkim sentymentem a nawet żalem. Kol. J. Basak nazwał to miejsce swoją małą ojczyzną, stwierdził również, że gdyby mury szkoły i drzewa w otaczającym ich parku mogły przemówić byłaby to najpiękniejsza historia tego miejsca. Kol .M. Górniak w swoich wspomnieniach przedstawił jak przebiegał dzień każdego ucznia od godz. 6:15 do 22 cisza nocna. Stwierdził, że w tej szkole pracowali wybitni nauczyciele, a edukacja stała na wysokim poziomie, dawała podwaliny do dalszej pracy i kształtowała charaktery. Wiesław Pawlak  docenił  również ciężką pracę opiekunów internatu na czele których stał kierownik H .Poręba. To oni musieli utrzymać w ryzach 200 osobową rozbrykaną grupę . Należało zorganizować różne zajęcia, dbałość o klomb, sprzątanie parku. Prof. Poręba prowadził różne kółka zainteresowań, ciemnia fotograficzna, organizował obozy wędrowne, spółdzielnia uczniowska. Jednym słowem sprawował nad nami opiekę całodobową. Trzeba było włożyć, wiele wysiłku aby stworzyć z nas jednolitą grupę. Przybyliśmy do Bałtowa z różnych stron Polski, z różnych środowisk, kultur regionalnych a nawet religii, o różnym statusie społecznym. Prof. Poręba nas ujednolicał, nikogo nie wywyższał ani nie pomniejszał, zawsze sprawiedliwy, uczciwy, wyrozumiały, tolerancyjny. Cała rada pedagogiczna, wszyscy razem i każdy oddzielnie byli to wspaniali ludzie godni naśladowania. Do dziś korzystamy z ich przekazanej mądrości. Omówiono wydanie monografii szkoły. Zarząd Stowarzyszenia zwraca się do wszystkich absolwentów o dołożenie starań aby stowarzyszenie to rozrosło się w dużą bałtowską rodzinę. Poniekąd jest to obowiązek każdego absolwenta.Mamy rózne formy kontaktów między sobą jak również z zarządem.Odbyło się kilka spotkań właścicielki  zamku ” Pałacowego Wzgórz” ‚ z absolwentami i Zarządem Stowarzyszenia.

Zapraszamy.
Zarząd Stowarzyszenia.