O nas

Szanowni Nauczyciele, Absolwenci i Przyjaciele!

Pomysł założenia Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkół Rolniczych „Pałacowe wzgórze” zrodził się na jednym ze spotkań 15 osobowej grupy założycielskiej, powołanej na Zjeździe absolwentów w sierpniu 2013 roku.
Wiele spotkań, dyskusji i długotrwała procedura rejestracyjna zakończyła się sukcesem. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w maju 2014 r. (KRS 0000544402).
Motto, które mobilizowało nas do założenia stowarzyszenia, a obecnie do dalszego działania „…aby pamięć o naszej szkole, o nas i o naszych przyjaciołach nie zniknęła bezpowrotnie” pozostaje nadal aktualne, sądzimy, że nie tylko dla nas.
Nasze grono jest liczne i zacne. Są wśród nas rolnicy, naukowcy, biznesmeni, prawnicy, nauczyciele, duchowni, dziennikarze, politycy. Wykonujemy też wiele innych, równie ważnych zawodów. Los rozrzucił Nas po Polsce i po świecie, ale wszyscy należymy do tej samej „Rodziny Absolwentów i Przyjaciół Szkół Rolniczych i miejscowości Bałtów”.
Wierzymy, że Stowarzyszenie pozwoli nam nie tylko wspominać wspaniały czas spędzony w urokliwym miejscu, ale też pomoże odnowić i utrzymywać dawne koleżeńskie i przyjacielskie więzi, organizować zjazdy szkolne i klasowe, spotkania z ludźmi kultury, rozwijać wymianę doświadczeń i współpracę oraz pomagać i wspierać się w trudnych sytuacjach życiowych.
W październiku 2018 r. zorganizowaliśmy III Ogólnoszkolny Zjazd Absolwentów, na którym wybraliśmy nowe władze stowarzyszenia i wręczyliśmy I wydanie monografii szkoły. W 2020 r. planujemy zorganizować następny IV Walny Zjazd Absolwentów, na którym być może uda się wręczyć II uzupełnione wydanie monografii. Zależeć to jednak będzie od Was, od ilości zebranych materiałów i funduszy.
W działalności stowarzyszenia na najbliższy okres, jako najważniejsze zadanie uznaliśmy utworzenie Uniwersytetu Ludowego, urządzenie siedziby i zorganizowanie izby pamięci w pomieszczeniach nowo zmodernizowanego budynku dawnego internatu oraz usprawnienie kontaktów poprzez naszą stronę internetową i Facebook (więcej w planie-harmonogramie).
Uwaga: Są wolne egzemplarze monografii. Każdy kto prześle do nas deklaracje wstąpienia i wpłaci na nasze konto roczną składkę i opłatę kosztów przesyłki lub darowiznę otrzyma monografie.

Serdecznie pozdrawiamy.
Zarząd Stowarzyszenia