Aktualności Posiedzenie Zarządu.

W dniu dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia ustalono,że w dniu 5.06.2021 odbędzie się Zjazd Absolwentów ZSR Bałtów.Ze względu na istniejącą sytuację pandemiczną ilość miejsc ograniczona.Zgłoszenia należy kierować pod nr tel,48504119044:-48601979844.Od godz 14oo, do godz 16oo będzie spotkanie w Izbie Pamięci w naszym biurze ,oglądanie pamiątek zgromadzonych,wpisy do księgi pamiątkowej ,koleżeńskie rozmowy itd.Od godz 17 dalsza część spotkanie odbędzie się w pomieszczeniach :Pod Jarem”.W czasie trwania spotkania Zarząd Stowarzyszenia przedłoży zebranym sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za okres dwu lat spotkania będzie trwało do godzin po północy,