Posiedzenie Zarządu

W dniu 7.012.2019. godz 11,00  w lokum  Pana Lichockiego odbędzie się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej  .Będzie podsumowaniem pracy całego roku 2019 i wytyczeniem kierunku działania na  przyszły rok. Obecność obowiązkowa.

                                                                                         Zarząd Stowarzyszenia.

Otwarcie biura

Dzień 3.10.2019r należy zapisać złotymi literami w dziejach naszego stowarzyszenia, nastąpiło uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej po byłym Zespole Szkól Rolniczych a następnie Zarząd Stowarzyszenia dokonał otwarcia pomieszczeń które otrzymaliśmy od Pana Wójta Gminy na cele naszej działalności. Dotychczas przytulaliśmy się  gdzie było tylko możliwe .Dzięki uprzejmości Andrzeja Lichockiego głównie korzystaliśmy z jego prywatnych pomieszczeń za co serdecznie dziękujemy.Obecnie będziemy swą działalność kierować  w celu urządzania izby pamięci i organizowanie Uniwersytetu Ludowego,należy nadmienić ,że trwają ustalenia tematyczne.Najważniejsze jest to ,że mamy pomieszczenia w miejscu bliskim naszemu sercu, gdzie wyrastaliśmy z nastolatków w osoby dorosłe. W wielu przypadkach jak każdemu zdarzały się chwile przykre jak też drastyczne.Wielu określa to miejsce drugim domem,i tym się cieszmy.Mamy dobrze działającą stronę internetową,pocztę stowarzyszenia ,fe.zapraszamy do kontaktów,możemy rozmawiać pocztą pisaną mamy o czym.

Posiedzenie Zarządu

W dniu 12.09.019 odbyło się posiedzenie Zarzadu Stowarzyszenia na ktorym omawiano sprawy dotyczące całokształtu pracy.

Należy—–ogłosić ,że otrzymaliśmy  dwa pomieszczenia jako  lokum dla naszego Stowarzyszenia.

w dniu 25.09.019 będziemy dokonywać zasiedlenia  tj;sprzątać ,przewozić te meble które posiadamy z magazynu Andrzeja Lichockiego ZAPRASZAMY WSZYSTKICH którzy by chcieli pomóż w przygotowaniach porządkowych,ponieważ otwarcia dokonamy w dniu 3.X.019.

Dokonano wniklywej analizy stworzenia Uniwersytetu Ludowego -jest taka możliwość  z niej chcemy skorzystać trwają przygotowania tematyczne.

ZAPLANOWANO—–ZJAZD ABSOLWENTOW na DZIEN   22.08.2020 r. Należy zaplanować i zagospodarować ten czas na Miłe spotkanie. Nosimy się z zamiarem pisania drugiej monografii ale to zależy od WAS –Muszą być przez Was napisane wspomnienia.Jest jeszcze czas by takie wspomnienia stworzyć.Będziemy chcieli pozyskać srodki by obniżyć odpłatność za zjazd.

SZANOWNI PANSTWO by można prowadzić działalność \poczta telefon ,obsługa banku,księgowości\należy mieć srodki finansowe —nasze stowarzyszenie pracuje na składkach opłacanych przez Was,więc obudzcie  się i dokonajcie wpłat.My Zarząd pracujemy jako  WOLENTARIUSZE w wielu przypadkach dokonujemy finansowanie z własnych  domowych budżetów. Zajrzyjcie we własne \cielsko\ilu z Was by chciało pracować i dopłacać.Takie są zalety pracy społecznej.Każdy z Was otarł się w pracy o wiele zagadnień i winien wiedzieć jak to wygląda.

                                                                                                                       Zarzad Stowarzyszenia.

spotkanie

Dnia 14.07.2019 r o godz 15 odbędzie się spotkanie absolwentów Szkól Rolniczych w Bałtowie przy ;;przy beczce piwa;;w Zajeżdżie pod Jarem ;;.Serdecznie zapraszamy absolwentów na spotkanie,.Omawiane będą sprawy organizacyjne następnego Zjazdu ,poszerzenie monografii,przynależności do stowarzyszenia.

                                                                                                                    Zarząd Stowarzyszenia.

Spotkanie na zjeżdzie

Nasz kolega klasowy Kazik Bilski będący w Polsce odwiedził mnie i prosił by zwrócić się do  rocznika ukończenia 1970 aby w przyszłym roku wszyscy z tej klasy wzięli udział w zjeżdzie szkoły ponieważ przypada 50 rocznica jej ukończenia.Należ się zastanowić i opisać swoje wspomnienia .Przez ten okres nauki i zamieszkiwania razem działo się wiele zdarzeń,które należałoby przenieść w formę książkowa dla potomnych.Upłynie wiele lat i będzie zapomniane ,że w Bałtowie była szkoła która wyedukowała około 5.000 absolwentów.Nie da się ukryć ,że te osoby stanowią bałtowską rodzinę.Nie jest to wielkim wysiłkiem napisanie kilku stron najważniejszych z Waszej młodości.Ileż tu było miłych i cudownych chwil  ważnych dla każdego,więc postarajcie się sprostać dość błahemu zadaniu.Zwracam się nie tylko do onego rocznika ale do wszystkich nas.      Z Poważaniem.

Zebranie.

Dnia 8.06,2019 r odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia z udziałem członka Komisji Rewizyjnej .Omawiano bieżące sprawy jak również działalność przyszłą  Stowarzyszenia.poruszona była kwestia działania strony internetowej i uaktualizowanie jej działania.Ważnym punktem  spotkania było omówienie zorganizowania Zjazdu Absolwentów w 1020 r oraz poszerzenie monografi szkoły o nowe wspomnienia.Kol Basak zobowiązał się do zorganizowania spotkania Zarządu  ewentualnymi autorami nowej monografii.Ważnym punktem było omówienie o przystąpieniu do Stowarzyszenia ”Kamienny Krąg.”Poważną bolączką  jest opłacalność  składek członkowskich. Oglądając fb napotykamy chęci oglądających ,domagają się  wklejania nowych zdjęć  z różnych okresów szkoły ale nikt nie złożył deklaracji członkowskiej ,nikt nie jest darczyńcą  .Utrzymanie strony oraz przekazywanie innych wiadomości wiąże sie z kosztami.Stan finansowy Stowarzyszenia jest dodatni.Następne spotkanie zaplanowane jest na dzień 6.07 2019 r miejsce będzie ogłoszone w stosownej chwili

                                                                                                                             Zarząd Stowarzyszenia.

Posiedzenie

W dniu 6,04.2019 r.odbyło sie posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej na którym omawiano szeroki wachlarz spraw na czas terażniejszy jak też przyszły. W każdej działalności ważne są  środki finansowe-omówiono wpłaty składek  przez członków zarządu jak też przez członków stowarzyszenia. Najniższa składka wynosi 2 zł\mie, tj 25 zł \rok, to jest stać opłacić przez każdego emeryta lub rencistę.Jak rodziła się myśl powołania stowarzyszenia  to hasłem przewodnim była myśl ocalić od zapomnienia. Zarząd Stowarzyszenia prosi absolwentów  by otworzyli się stali się potrosze  społecznikami i współtworzyli dzieło stowarzyszenia kierowane przez zarząd.Autor monografii zwrócił niewykorzystane zdjęcia i pamiątki  częsciowo już je oddano ,pozostałe są do odbioru u Andrzeja Lichockiego.Podjęto decyzję  o napisaniu następnej  monografii  szkoły w której będzie opis  dalszych wspomnień oraz  uzupełnienie brakujących danych w pierwszym wydaniu. Zeby się tak stało jest potrzeba włączenie się  wszystkich absolwentów i zainteresowanych by w póżniejszym czasie  nie dochodziło do niezadowolenia że jest coś niekompletne.W tym celu jest powołany skład redakcyjny który będzie na bieżąco tworzył i wspomagał zainteresowanych. Podjęto uchwałę o przystapieniu  do Stowarzyszenia Kamienny Krąg,przez  to będziemy jednostką prężniejszą ,może uda sie uzyskać srodki unijne.Obecnie budynek byłego technikum jest w remoncie,otrzymaliśmy w nim pomieszczenie dla naszego stowarzyszenia.Po wprowadzeniu się stworzymy izbę pamięci oraz pomieszczenia biurowe.Prosimy o korzystanie z strony internetowej oraz innych środków komunikacji  w celu udzielania nam podpowiedzi,porad,spostrzeżeń. Pragniemy nadmienić ,że posiadamy jeszcze książkę monografia szkoły -każdy kto wpłaci składkę członkowską  25zł otrzyma książke gratis -absolwencie nic nie tracisz,

                                                                                                                    Zarząd Stowarzyszenia.

Zebranie Zarządu

W dniu 6.04.2019 r o godz 11 w pomieszczeniu Andrzeja  Lichockiego odbędzie sie Posiedzenie Zarządu na które  serdecznie zapraszamy zainteresowanych.

                                                                                            Zarząd Stowarzyszenia.

Zebranie sprawozdawcze

W dniu 23.02.09 odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia „Pałacowe Wzgórze” w Bałtowie.

Temat posiedzenia;

1.Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

2.Przyjęcie i zatwierdzenie planu na 2019 r.

3.Plan działania Zarządu na lata 2019-2020.

4.Przyjęcie realizacji zadań na pierwszy kwartał 2019 r.

5.Sprawy organizacyjne wolne wnioski.

Z powyższych punktów wynika ,że na posiedzeniu były omawiane dość znaczące tematy,dotyczące całokształtu pracy.

Omówiono działanie stowarzyszenia oraz zaangażowanie poszczególnych członków zarządu -wynik pozytywny.Po stronie dochodów  omówiono wpływy darczyńców oraz składek członkowskich.Należy nadmienić,ze po stronie opłat składek  członkowskich są ogromne zaległości,Po ostatnim naszym spotkaniu zjazdowym ,zapomnieliśmy ,że Zarząd pracuje w oparciu o dochody składkowe.Mamy comiesięczne wydatki opłaty  internetowe,abonament telefoniczny ,artykuły piśmienne itd.Wielu członków Zarząd wspomaga finansowo zakupy z własnych środków,Są trudności ale wynik finansowy jest dodatni.Posiadamy jeszcze pewną iośc książek,Monografii Szkoły ktore czekają na chętnych naszych absolwentów,telefony koordynatorów odpowiedzialnych za sprzedaż  znajdują się na fb.www,absolwencibaltowa, Plan działania na przyszłe lata 2019-2020  będzie się opierał na organizowaniu izby pamięci,drugie wydanie monografii,zorganizowanie Uniwersytetu  Ludowego o szerokim programie nauczania,pozyskiwaniem członków .Jest to poniekąd Wasz obowiązek być członkiem stowarzyszenia ponieważ ta szkoła miała znaczny wpływ na całokształt Waszego ZYCIA,Prowadzimy rozmowy z władzami  oswiatowymi w celu odzyskania niektórych dokumentów oraz Sztandaru szkoły.Rozdzielono zadania imienne dla poszczególnych członków na najbliższe miesiące.Zapraszamy do korespodencji i udzielanie nam podpowiedzi w celu sprawniejszego działania.

                                                                                   Zarząd Stowarzyszenia.