Informacja

Szanowni Nauczyciele,Absolwenci Przyjaciele.

Pragniemy poinformować ,że Stowarzyszenie Absolwentów  Nauczycieli i Przyjaciół Szkół Rolniczych”Pałacowe Wzgórze”w Bałtowie po wydaniu pierwszej edycji monografii  Absolwentów Bałtowa przymierza się do drugiego wydania o znacznie poszerzonej zawartości zdjęć, opisów jak też wspomnień przy Państwa udziale. Pozostały zdjęcia które nie były ujęte  w poprzednim  wydaniu oraz inne składniki wspomnień które będą ujęte w następnym opracowaniu. Pragniemy zaapelować do Państwa o zbieranie eksponatów\tarcze szkolne,legitymacje członkowskie, zdjęcia i inne. Wcześniejsze przygotowanie prac nad nowym wydaniem monografii pozwoli nam na dokładniejsze i bardziej rzeczowe opracowanie. Wspomnienia nie muszą odnosić się wyłącznie do okresu szkolnego,można opisać okresy z życia rodzinnego,zawodowego z zaznaczeniem jaki wpływ miała edukacja w bałtowskiej szkole. Szkołę ukończyło kilka tysięcy osób, ileż było w tym czasie szczęśliwych przeżyć, dramatów,rozterek miłosnych. Corocznie nasze przygotowanie zawodowe zwiększało swoją wartość. Każdy z nas niech te najbardziej gorące zdarzenia przeniesie do monografii. Wielu z nas określiło to miejsce jako małą ojczyznę.  Prośbę kierujemy do grona pedagogicznego, przecież Wy przez cały okres naszej edukacji kształtowaliście, oprócz nauki, nasze charaktery, przygotowywaliście nas jak się zachować w sytuacjach  krytycznych, uczyliście patriotyzmu,wiary,obowiązkowości.   Zawód pedagoga każdego stopnia jest kwiatem zawodów, za to chylimy przed Wami czoła dziękujemy jak również  przepraszamy za gorzkie chwile.  Każdy pedagog znał dobrze swego podopiecznego i możemy razem stworzyć piękne dzieło  naszego domu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.