Zjazd Absolwentów

Miło nam podzielić się najnowszymi wiadomościami ze wszystkimi absolwentami Szkół Rolniczych w Bałtowie, których na przestrzeni lat uzbierało się setki a nawet tysiące.

 

W m-cu sierpniu br. opublikowana zostanie monografia szkoły pt.: „SZKOŁY ROLNICZE

w BAŁTOWIE TRUDNE POCZĄTKI”.

Publikacja ta napisana została w oparciu o materiały archiwalne dostępne w archiwach państwowych. Opisany został proces powstawania szkół rolniczych począwszy od roku

1944 r., a w dalszej kolejności zmiany zachodzące podczas tego procesu oraz funkcjonowanie naszej placówki na przestrzeni kolejnych trzech dekad jej działalności.

Wiele przytoczonych w tej publikacji informacji na temat szkoły, jej uczniów, składu osobowego  poszczególnych klas, kadry nauczycielskiej przenosi nas w beztroskie lata młodości, niekiedy buntu, tęsknoty za tym, co minęło. Tymi niezapomnianymi wspomnieniami możemy ogrzewać się na „starość”.

W bieżącym roku, 2 września, zorganizowany zostanie w Restauracji ”Pod Jarem” ZJAZD ABSOLWENTÓW, na którym wszyscy uczestnicy staną się pierwszymi szczęśliwymi posiadaczami w/w książki.

 

Zachęcamy do zainteresowania się w/w monografią oraz do uczestnictwa w Zjeździe.

Kochani, nie uciekajmy przed wspomnieniami, czas tak szybko płynie.

Spotkajmy się po raz kolejny na tej pięknej bałtowskiej ziemi. Myślę, że ta Szkoła ukształtowała nasze życie i jesteśmy, kim jesteśmy i tu, gdzie jesteśmy.

Koszt uczestnictwa w Zjeździe wynosi 220 zł od osoby.

Nr konta bankowego znajdziecie Państwo na naszej stronie lub na Facebooku Absolwenci Bałtowa.

Szczegółowy program planowanej uroczystości przedstawimy w ciągu najbliższych dni.

Tel. do kontaktu:

504 119 044 Aurelia Zapolska

 

                                                                         Serdecznie wszystkich pozdrawiamy

                                                                  Zarząd Stowarzyszenia „Pałacowe Wzgórze”