kontrola poczty

27-03-2021
Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia ustalono ,że Zjazd absolwentów odbędzie się 05.06.2021 r. Ze względu na panującą pandemię ilość miejsc ograniczona,zgłoszenia należy kierować pod nr.tel 48504119044;48601979844,Spotkanie rozpocznie się o godz 14 00 zwiedzaniem Izby Pamięci ,rozmowy koleżeńskie do godz. 16 00. O godz. 17 spotkanie będzie w restauracji "Pod Jarem". W czasie spotkania Zarząd Stowarzyszenia przedstawi uczestnikom sprawozdanie z realizacji powierzenia grantu na realizację projektu "Ocalić od zapomnienia" realizowanego w ramach podziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"
19-03-2021
Mail order brides can be not new in the United States. In fact it is often practiced for several decades nowadays in Latin America, Asia and the Middle East. A lot of men will be lured by idea of wedded women out of afar nevertheless most of the time, unichip do not also meet the girls prior to the marital relationship. The women consequently end up in a bad situation if the partner does not pay her or perhaps provides bad living conditions. In countries such as the Latin American countries, the law on mail purchase brides is still very much locker. Women from your Latin America can easily get married to a man from anywhere in the world. Even so the situation when using the women through the Latin American country will not be easy. The regulations in Latin American countries favor girls, which are taken into consideration more lesser than males. Due to this, many ladies who marry guys from Latina America to hightail it and live with their families. If you want to implement mail buy brides, you need to consider several issues before you proceed. Above all you need to know the customs of the persons you will be getting married to. Without proper social understandings the marriage could possibly be in trouble. You should also try to take into consideration the local customs and beliefs. Simply then can easily you avoid running into legal hassles and trouble. Many men are actually getting married to Latina women because they are thought about less appealing compared to the guys from The european countries. For instance, the men from the Uk prefer a bride who is good skinned and has blue eyes. They also prefer a woman which has a college degree. Males from Latin America prefer a Latina bride-to-be who is amazing, smart and well educated. You will have more issues finding postal mail order brides out of Latin America if you are a person. Most countries on the globe do not allow divorce, so it is essential for you to take some time to settle down. When you do get committed, you may still find difficulty in breaking the marriage wedding. In this case, your best option that you can use is a brides-to-be. A lot of brides from your United States happen to be known to be pretty prepared to marry to overseas men. There are many explanations why you should consider marriage to a gentleman from Latin America. https://brightbrides.org/dominican-brides However , you need to remember that these men are not while open to marital relationship as men from Europe. Consequently be prepared for unforeseen difficulties when you finally move in to have a mail purchase bride right from Latin America. You must get ready for a existence of struggles ahead if you want to find delight with a Latina mail order bride.
28-07-2020
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów ''Pałacowe Wzgorze'' w Bałtowie pragnie poinformować wszystkich ktorzy byli zainteresowani zjazdem,że  ze wzgledu na panująca epidemię ,biorąc pod uwagę mocny powrót choroby odwołuje ---Zjazd-- ze względów bezpieczeństwa.Bardzo Przepraszamy.                                                                                 Zarząd Stowarzyszenia.
05-07-2020
Szanowni Państwo: Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Bałtowie pragnie Państwo poinformować,że w dniu 22.08,2020 r \sobota\organizuje ZJAZD ABSOLWENTÓW wszystkich specjalności.Zjazd odbędzie się w  restauracji  ; Pod  Jarem; Prosimy  o zgłaszanie się  tel pod nr.tel.48504119044 lub meil.na pocztę stowarzyszenia--- pawlakw@absolwencibaltowa.pl  --zjazd bezpłatny. Przybliżony Program Zjazdu; Rozpoczęcie planujemy mszą św o godz 15. Po mszy zdjęcia pamiątkowe -zwiedzanie izby pamięci . Godz  18 obiado-kolacja  ,sprawozdanie Zarządu z działalności za ostatnie dwa  Biesiada do godz porannych. Rezerwacja noclegów indywidualnie w recepcji hotelu lub agrobiznes Bałtów i okolice.                                                                   Zarząd Stowarzyszenia.                              
17-06-2020
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkół Rolniczych " Pałacowe Wzgórze" zgodnie z umową nr 2019/2/G/7 ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" dotyczący powierzenia grantu na realizację projektu pod tytułem "Ocalić od Zapomnienia" organizuje wyjazd studyjny do Uniwersytetu Ludowego Rzemiosł Artystycznych w Woli Sękowej. Wyjazd odbędzie się 26.06-27.06 2020 (piątek i sobota). Koszty wyjazdu w tym przejazd z Bałtowa do Woli Sękowej i powrót jeden nocleg i śniadanie, pokrywa organizator, pozostałe koszty pokrywają uczestnicy. Osoby zainteresowane spośród naszych absolwentów proszone są do zgłaszania i zapisywania się pod numerem telefonu 601 979 844 oraz 798 093 481. Zgłoszenia należy składać do dnia 16.06.2020. Liczy się kolejność zgłoszenia. Wyjazd z Bałtowa 26.06 0 godzinie 13. Adres wyjazdu Kolonia Bałtowska 66 z posesji Andrzeja Lichockiego, na jago posesji będzie można pozostawić własne samochody.    Zarząd Stowarzyszenia
09-06-2020
Szanowni Państwo Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów I przyjaciół Szkół Rolniczych "Pałacowe Wzgórze" pragnie poinformować ,że w dniu 22.08.2020 r organizuje Zjazd Absolwentów szkoły ,prosimy o zgłaszanie się telef lub meilowo na adres podany w kontaktach absolwenci Bałtowa ,.Po ustaleniach podamy pełną informacje.                                                                                                                             zarząd Stowarzyszenia.
20-06-2019
Nasz kolega klasowy Kazik Bilski będący w Polsce odwiedził mnie i prosił by zwrócić się do  rocznika ukończenia 1970 aby w przyszłym roku wszyscy z tej klasy wzięli udział w zjeżdzie szkoły ponieważ przypada 50 rocznica jej ukończenia.Należ się zastanowić i opisać swoje wspomnienia .Przez ten okres nauki i zamieszkiwania razem działo się wiele zdarzeń,które należałoby przenieść w formę książkowa dla potomnych.Upłynie wiele lat i będzie zapomniane ,że w Bałtowie była szkoła która wyedukowała około 5.000 absolwentów.Nie da się ukryć ,że te osoby stanowią bałtowską rodzinę.Nie jest to wielkim wysiłkiem napisanie kilku stron najważniejszych z Waszej młodości.Ileż tu było miłych i cudownych chwil  ważnych dla każdego,więc postarajcie się sprostać dość błahemu zadaniu.Zwracam się nie tylko do onego rocznika ale do wszystkich nas.      Z Poważaniem.
03-03-2019
W dniu 23.02.09 odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia "Pałacowe Wzgórze" w Bałtowie. Temat posiedzenia; 1.Sprawozdanie finansowe za 2018 r. 2.Przyjęcie i zatwierdzenie planu na 2019 r. 3.Plan działania Zarządu na lata 2019-2020. 4.Przyjęcie realizacji zadań na pierwszy kwartał 2019 r. 5.Sprawy organizacyjne wolne wnioski. Z powyższych punktów wynika ,że na posiedzeniu były omawiane dość znaczące tematy,dotyczące całokształtu pracy. Omówiono działanie stowarzyszenia oraz zaangażowanie poszczególnych członków zarządu -wynik pozytywny.Po stronie dochodów  omówiono wpływy darczyńców oraz składek członkowskich.Należy nadmienić,ze po stronie opłat składek  członkowskich są ogromne zaległości,Po ostatnim naszym spotkaniu zjazdowym ,zapomnieliśmy ,że Zarząd pracuje w oparciu o dochody składkowe.Mamy comiesięczne wydatki opłaty  internetowe,abonament telefoniczny ,artykuły piśmienne itd.Wielu członków Zarząd wspomaga finansowo zakupy z własnych środków,Są trudności ale wynik finansowy jest dodatni.Posiadamy jeszcze pewną iośc książek,Monografii Szkoły ktore czekają na chętnych naszych absolwentów,telefony koordynatorów odpowiedzialnych za sprzedaż  znajdują się na fb.www,absolwencibaltowa, Plan działania na przyszłe lata 2019-2020  będzie się opierał na organizowaniu izby pamięci,drugie wydanie monografii,zorganizowanie Uniwersytetu  Ludowego o szerokim programie nauczania,pozyskiwaniem członków .Jest to poniekąd Wasz obowiązek być członkiem stowarzyszenia ponieważ ta szkoła miała znaczny wpływ na całokształt Waszego ZYCIA,Prowadzimy rozmowy z władzami  oswiatowymi w celu odzyskania niektórych dokumentów oraz Sztandaru szkoły.Rozdzielono zadania imienne dla poszczególnych członków na najbliższe miesiące.Zapraszamy do korespodencji i udzielanie nam podpowiedzi w celu sprawniejszego działania.                                                                                    Zarząd Stowarzyszenia.
03-03-2019
W dniu 23.02.09 odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia "Pałacowe Wzgórze" w Bałtowie. Temat posiedzenia; 1.Sprawozdanie finansowe za 2018 r. 2.Przyjęcie i zatwierdzenie planu na 2019 r. 3.Plan działania Zarządu na lata 2019-2020. 4.Przyjęcie realizacji zadań na pierwszy kwartał 2019 r. 5.Sprawy organizacyjne wolne wnioski. Z powyższych punktów wynika ,że na posiedzeniu były omawiane dość znaczące tematy,dotyczące całokształtu pracy. Omówiono działanie stowarzyszenia oraz zaangażowanie poszczególnych członków zarządu -wynik pozytywny.Po stronie dochodów  omówiono wpływy darczyńców oraz składek członkowskich.Należy nadmienić,ze po stronie opłat składek  członkowskich są ogromne zaległości,Po ostatnim naszym spotkaniu zjazdowym ,zapomnieliśmy ,że Zarząd pracuje w oparciu o dochody składkowe.Mamy comiesięczne wydatki opłaty  internetowe,abonament telefoniczny ,artykuły piśmienne itd.Wielu członków Zarząd wspomaga finansowo zakupy z własnych środków,Są trudności ale wynik finansowy jest dodatni.Posiadamy jeszcze pewną iośc książek,Monografii Szkoły ktore czekają na chętnych naszych absolwentów,telefony koordynatorów odpowiedzialnych za sprzedaż  znajdują się na fb.www,absolwencibaltowa, Plan działania na przyszłe lata 2019-2020  będzie się opierał na organizowaniu izby pamięci,drugie wydanie monografii,zorganizowanie Uniwersytetu  Ludowego o szerokim programie nauczania,pozyskiwaniem członków .Jest to poniekąd Wasz obowiązek być członkiem stowarzyszenia ponieważ ta szkoła miała znaczny wpływ na całokształt Waszego ZYCIA,Prowadzimy rozmowy z władzami  oswiatowymi w celu odzyskania niektórych dokumentów oraz Sztandaru szkoły.Rozdzielono zadania imienne dla poszczególnych członków na najbliższe miesiące.Zapraszamy do korespodencji i udzielanie nam podpowiedzi w celu sprawniejszego działania.                                                                                    Zarząd Stowarzyszenia.
02-09-2018
koleżanki i koledzy strona stowarzyszenia jest już czynna można pisać ,pytać ,podpowiadać służyć radą.