Zebranie.

Dnia 8.06,2019 r odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia z udziałem członka Komisji Rewizyjnej .Omawiano bieżące sprawy jak również działalność przyszłą  Stowarzyszenia.poruszona była kwestia działania strony internetowej i uaktualizowanie jej działania.Ważnym punktem  spotkania było omówienie zorganizowania Zjazdu Absolwentów w 1020 r oraz poszerzenie monografi szkoły o nowe wspomnienia.Kol Basak zobowiązał się do zorganizowania spotkania Zarządu  ewentualnymi autorami nowej monografii.Ważnym punktem było omówienie o przystąpieniu do Stowarzyszenia ”Kamienny Krąg.”Poważną bolączką  jest opłacalność  składek członkowskich. Oglądając fb napotykamy chęci oglądających ,domagają się  wklejania nowych zdjęć  z różnych okresów szkoły ale nikt nie złożył deklaracji członkowskiej ,nikt nie jest darczyńcą  .Utrzymanie strony oraz przekazywanie innych wiadomości wiąże sie z kosztami.Stan finansowy Stowarzyszenia jest dodatni.Następne spotkanie zaplanowane jest na dzień 6.07 2019 r miejsce będzie ogłoszone w stosownej chwili

                                                                                                                             Zarząd Stowarzyszenia.

Posiedzenie

W dniu 6,04.2019 r.odbyło sie posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej na którym omawiano szeroki wachlarz spraw na czas terażniejszy jak też przyszły. W każdej działalności ważne są  środki finansowe-omówiono wpłaty składek  przez członków zarządu jak też przez członków stowarzyszenia. Najniższa składka wynosi 2 zł\mie, tj 25 zł \rok, to jest stać opłacić przez każdego emeryta lub rencistę.Jak rodziła się myśl powołania stowarzyszenia  to hasłem przewodnim była myśl ocalić od zapomnienia. Zarząd Stowarzyszenia prosi absolwentów  by otworzyli się stali się potrosze  społecznikami i współtworzyli dzieło stowarzyszenia kierowane przez zarząd.Autor monografii zwrócił niewykorzystane zdjęcia i pamiątki  częsciowo już je oddano ,pozostałe są do odbioru u Andrzeja Lichockiego.Podjęto decyzję  o napisaniu następnej  monografii  szkoły w której będzie opis  dalszych wspomnień oraz  uzupełnienie brakujących danych w pierwszym wydaniu. Zeby się tak stało jest potrzeba włączenie się  wszystkich absolwentów i zainteresowanych by w póżniejszym czasie  nie dochodziło do niezadowolenia że jest coś niekompletne.W tym celu jest powołany skład redakcyjny który będzie na bieżąco tworzył i wspomagał zainteresowanych. Podjęto uchwałę o przystapieniu  do Stowarzyszenia Kamienny Krąg,przez  to będziemy jednostką prężniejszą ,może uda sie uzyskać srodki unijne.Obecnie budynek byłego technikum jest w remoncie,otrzymaliśmy w nim pomieszczenie dla naszego stowarzyszenia.Po wprowadzeniu się stworzymy izbę pamięci oraz pomieszczenia biurowe.Prosimy o korzystanie z strony internetowej oraz innych środków komunikacji  w celu udzielania nam podpowiedzi,porad,spostrzeżeń. Pragniemy nadmienić ,że posiadamy jeszcze książkę monografia szkoły -każdy kto wpłaci składkę członkowską  25zł otrzyma książke gratis -absolwencie nic nie tracisz,

                                                                                                                    Zarząd Stowarzyszenia.

Zebranie Zarządu

W dniu 6.04.2019 r o godz 11 w pomieszczeniu Andrzeja  Lichockiego odbędzie sie Posiedzenie Zarządu na które  serdecznie zapraszamy zainteresowanych.

                                                                                            Zarząd Stowarzyszenia.

Zebranie sprawozdawcze

W dniu 23.02.09 odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia „Pałacowe Wzgórze” w Bałtowie.

Temat posiedzenia;

1.Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

2.Przyjęcie i zatwierdzenie planu na 2019 r.

3.Plan działania Zarządu na lata 2019-2020.

4.Przyjęcie realizacji zadań na pierwszy kwartał 2019 r.

5.Sprawy organizacyjne wolne wnioski.

Z powyższych punktów wynika ,że na posiedzeniu były omawiane dość znaczące tematy,dotyczące całokształtu pracy.

Omówiono działanie stowarzyszenia oraz zaangażowanie poszczególnych członków zarządu -wynik pozytywny.Po stronie dochodów  omówiono wpływy darczyńców oraz składek członkowskich.Należy nadmienić,ze po stronie opłat składek  członkowskich są ogromne zaległości,Po ostatnim naszym spotkaniu zjazdowym ,zapomnieliśmy ,że Zarząd pracuje w oparciu o dochody składkowe.Mamy comiesięczne wydatki opłaty  internetowe,abonament telefoniczny ,artykuły piśmienne itd.Wielu członków Zarząd wspomaga finansowo zakupy z własnych środków,Są trudności ale wynik finansowy jest dodatni.Posiadamy jeszcze pewną iośc książek,Monografii Szkoły ktore czekają na chętnych naszych absolwentów,telefony koordynatorów odpowiedzialnych za sprzedaż  znajdują się na fb.www,absolwencibaltowa, Plan działania na przyszłe lata 2019-2020  będzie się opierał na organizowaniu izby pamięci,drugie wydanie monografii,zorganizowanie Uniwersytetu  Ludowego o szerokim programie nauczania,pozyskiwaniem członków .Jest to poniekąd Wasz obowiązek być członkiem stowarzyszenia ponieważ ta szkoła miała znaczny wpływ na całokształt Waszego ZYCIA,Prowadzimy rozmowy z władzami  oswiatowymi w celu odzyskania niektórych dokumentów oraz Sztandaru szkoły.Rozdzielono zadania imienne dla poszczególnych członków na najbliższe miesiące.Zapraszamy do korespodencji i udzielanie nam podpowiedzi w celu sprawniejszego działania.

                                                                                   Zarząd Stowarzyszenia.

Informacja

Szanowni Nauczyciele,Absolwenci Przyjaciele.

Pragniemy poinformować ,że Stowarzyszenie Absolwentów  Nauczycieli i Przyjaciół Szkół Rolniczych”Pałacowe Wzgórze”w Bałtowie po wydaniu pierwszej edycji monografii  Absolwentów Bałtowa przymierza się do drugiego wydania o znacznie poszerzonej zawartości zdjęć, opisów jak też wspomnień przy Państwa udziale. Pozostały zdjęcia które nie były ujęte  w poprzednim  wydaniu oraz inne składniki wspomnień które będą ujęte w następnym opracowaniu. Pragniemy zaapelować do Państwa o zbieranie eksponatów\tarcze szkolne,legitymacje członkowskie, zdjęcia i inne. Wcześniejsze przygotowanie prac nad nowym wydaniem monografii pozwoli nam na dokładniejsze i bardziej rzeczowe opracowanie. Wspomnienia nie muszą odnosić się wyłącznie do okresu szkolnego,można opisać okresy z życia rodzinnego,zawodowego z zaznaczeniem jaki wpływ miała edukacja w bałtowskiej szkole. Szkołę ukończyło kilka tysięcy osób, ileż było w tym czasie szczęśliwych przeżyć, dramatów,rozterek miłosnych. Corocznie nasze przygotowanie zawodowe zwiększało swoją wartość. Każdy z nas niech te najbardziej gorące zdarzenia przeniesie do monografii. Wielu z nas określiło to miejsce jako małą ojczyznę.  Prośbę kierujemy do grona pedagogicznego, przecież Wy przez cały okres naszej edukacji kształtowaliście, oprócz nauki, nasze charaktery, przygotowywaliście nas jak się zachować w sytuacjach  krytycznych, uczyliście patriotyzmu,wiary,obowiązkowości.   Zawód pedagoga każdego stopnia jest kwiatem zawodów, za to chylimy przed Wami czoła dziękujemy jak również  przepraszamy za gorzkie chwile.  Każdy pedagog znał dobrze swego podopiecznego i możemy razem stworzyć piękne dzieło  naszego domu.